Werknemer en/ of verzekerde

werknemer

 

 

 

 

Als werknemer bent u automatisch verzekerd voor de Ziektewet en de wet WIA (vroeger de WAO). Als inwoner van Nederland bent u verzekerd voor de Wajong. 

In het geval dat de uitvoerende overheidsinstantie een beslissing neemt over het recht op een uitkering kan er een meningsverschil ontstaan.  Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de mogelijkheden om werk te verrichten. Hierbij spelen medische, juridische en arbeidskundige vragen en opvattingen een rol. Door deze samenhang van verschillende factoren wordt de complexiteit van de zaak groot en voor de gemiddelde burger onoverzichtelijk. Hierbij kan deskundige hulp geboden worden om tot een voor u aanvaardbare oplossing te komen.

Deze hulp kan geboden worden door Klijn Arts + Jurist B.V. vanwege de gecombineerde kennis van geneeskunde en recht alsook de ervaring met procedures in het domein van de Sociale Zekerheid. Klijn Arts + Jurist B.V. kan u daarom met raad en daad bijstaan in een bezwaar en / of beroepsprocedure tegen de beslissende organisatie.