Tarieven

Tarieven

De diverse diensten worden verricht op basis van een (vooraf besproken) uurtarief. 

Indien alle benodigde medische gegevens door u worden aangeleverd, wordt dit uurtarief in rekening gebracht zonder bijkomende kosten voor administratie, correspondentie of bureaukosten. Opvragen van informatie door ons en de daarbij behorende declaraties voor de verstrekte informatie of de expertises worden aan u doorberekend.

 Voor meer informatie over onze tarieven voor kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen.

Adviesaanvragen medisch haalbaarheidsonderzoek onder toevoeging.

De gemachtigden van rechtzoekenden die onder de Wet op de rechtsbijstand vallen, kunnen onder vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand voor € 200,- (excl. btw) een medisch haalbaarheidsonderzoek aanvragen. Het betreft dan een relatief beperkt dossieronderzoek gevolgd door een advies over de haalbaarheid. Eventuele vervolgadvisering valt verder onder het reguliere tarief.
In voorkomende gevallen verzoeken wij u vooraf contact op te nemen over de regeling.

Regelgeving en formulieren zijn te vinden op  www.rvr.org.

Op de dienstverlening van Klijn Arts + Jurist  bv rust het btw-tarief van 21%.