Onze diensten

De diensten die door Klijn Arts + Jurist (KAPJ) worden aangeboden  bestaan in essentie uit een medisch advies dat bruikbaar is in een juridische settting. Dit advies komt tot stand na gedegen onderzoek van de dossiergegevens  en / of de betrokkene. Eventueel en in overleg kan hierbij een expertise door een ziekenhuisspecialist plaatsvinden al dan niet met beeldvormende en /of andere technische onderzoeken.

De activiteiten op het gebied van de letselschade richten zich op de belangen van het slachtoffer van personenschade, medische fout, verkeersongeval, bedrijfsongeval of beroepsziekten. Hierbij kan ook een second opinion worden verricht met bijstand van een netwerk van ziekenhuis specialisten. 

Aan de adviezen op het gebied van de sociale verzekeringen kan door KAPJ ook een praktische uitvoering worden gegeven. KAPJ kan bijvoorbeeld de haalbaarheid van een bezwaar en/of beroepprocedure voor u inschatten. Desgewenst kan KAPJ u met raad en daad bijstaan in een gerechtelijke procedure. Tevens is het mogelijk dat een onafhankelijk verzekeringsgeneeskundig onderzoek wordt verricht.

Rechtshulp en toevoeging

Vanaf juli 2005 kan een voor een toevoeging in aanmerking komende rechtzoekende ten behoeve van een medisch haalbaarheidsonderzoek ('quickscan') een subsidie van € 200 (excl. BTW) krijgen. De aanvraag dient door de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand te worden ingediend. Voor onze werkzaamheden in deze dossiers kan dus wel € 200 subsidie verkregen worden.

De doelstelling van KAPJ is door de combinatie van medische en juridische kennis het meest adequate antwoord op de vraag  te geven.